Censos

Elaboramos catro censos diferentes:

Cada un deles, así mesmo, está clasificado polo tipo de recurso que representa a persoa ou o grupo (por exemplo: Cestería, Agricultura, Madeira, Textil,…).
   Podes ver en cada un dos censos, as actividades das que xa temos persoas ou grupos censad@s, a medida que o traballo avance aparecerán novas artes ou oficicios tradicionais que censar. Polos datos recollidos nos nosos  censos, podemosche informar das persoas que estarían dispostas a impartir un curso, dar unha charla, a súa predisposición para gravar unha entrevista, para recibir visitas,…
   Se queres poñerte en contacto ou coñecer as persoas e grupos censados, fala connosco e a Universidade Rural Galega fará de enlace. (Para contactar coa U.R.G. entra en CONTACTAR). 
Censos:
Banco de Sabedores.
Clasificación polo tipo de recurso:
 • Agricultura: saberes relacionados co traballo da terra e dos productos que dela saen: frutais, horta, prantas mediciñais,…
 • Cerámica – Oleiría.
 • Cestería.
 • Cociña.
 • Coiro.
 • Costrucción: saberes relacionados coa bioconstrucción e cos saberes tradicionais de tellar, emparedar,…
 • Fotografía: persoas que posúen algún traballo fotográfico relacionado coa nosa cultura, xeografía, historia,…
 • Madeira: saberes relacionados coa talla, restauración,… da madeira
 • Mariña: saberes relacionados co traballo no mar: redeiras, artes de pesca, construcción de embarcacións tradicionais,…
 • Música: saberes relacionados co mundo musical: cantigas, bailes tradicionais, construcción de instrumentos musicais,... e músicos en xeral.
 • Metal: saberes relacionados co traballo dos metáis: ferro e bronce.
 • Pedra: saberes relacionados coa talla da pedra: cantería.
 • Textil: saberes relacionados co proceso dos tecidos da la e do liño, tamén inclúese neste censo o encaixe de bolillos e todas as artes ou oficios relacionadas co mundo textil.
 • Traxes Tradicionais: deseño e confección de traxes tradicionais.
Conservación e Recuperación.
Clasificación polo tipo de recurso:
 • Cestería.
 • Cultural: persoas ou grupos que traballan no eido da conservación e recuperación da nosa cultura en xeral.
 • Fotografía. persoas que posúen algún traballo fotográfico relacionado coa nosa cultura, xeografía, historia,…
 • Metal: conservación e recuperación de saberes relacionados co traballo dos metáis: ferro e bronce.
 • Museos.
 • Música: conservación e recuperación de saberes relacionados co mundo musical: cantigas, bailes tradicionais, instrumentos musicais,...
 • Natureza: conservación e recuperación da nosa natureza en xeral.
 • Textil: conservación e recuperación de saberes relacionados co proceso dos tecidos da la e do liño, encaixe de bolillos e todas as artes ou oficios relacionadas co mundo textil.
Proxectos de Desenvolvemento.
Clasificación polo tipo de recurso:
 • Agricultura.
 • C.D.R. (Centros de Desenvolvemento Rural)
 • Cultural.
 • Gandería.
 • Mariña.
 • Metal.
 • Montes.
 • Mulleres Rurais.
 • Turismo.